El riu Fluvià
Situació al mapa. La vegetació de ribera. El riu com a ecosistema. Els animals del riu, observació i classificació. El cabal del riu.
Bàscara
Orientació amb mapa per arribar a Bàscara. La presa i el canal. Joc de descoberta del poble. Construir la piràmide d'edat de la població de Bàscara. Fer un diagrama de barres de les ocupacions laborals dels habitants de Bàscara.
 
Física de l'aigua
Propietats físiques de l'aigua, cada propietat es veu amb un experiment. Dissolucions, flotabilitat, tensió superficial, capil·laritat, capacitat calorífica,...
 
La depuració de l'aigua
Depuració i reutilització de l'aigua. Construcció d'una mini depuradora de sobre taula. Visita a la depuradora de Bàscara.