El mas
La pràctica es centra en l’espai humanitzat característic del poblament dispers, el mas. Lectura i situació als mapes. Confecció de mapes. Els animals de la granja. Productes conreats.
 
La vila
L’activitat es centra en l’espai humanitzat, el poble de Bàscara. Marcar un itinerari en un mapa. Situar els principals elements arquitectònics i històrics en un plànol de Bàscara. Gràfics estadístics i les seves aplicacions: diagrames de barres, diagrames circulars i piràmides de població. La parla empordanesa.
 
El medi natural
Es centra en l’espai no humanitzat, el bosc i/o el riu. Es treballa el bosc o el riu com a ecosistema. Biòtop i biocenosi. Definició i identificació “in situ”. Coneixement dels animals i plantes que hi viuen. Xarxes tròfiques. El mas com a ecosistema.
 
Manufactura
Es treballa la transformació de matèries primeres en productes útils a l’home, tant siguin alimentaris com artesanals.
Es pot triar entre els  tallers d’elaboració d’aliments: pa, galetes o pastissos; tallers d’artesania: paper reciclat, filat i tintat de la llana; i taller de plantes remeieres amb l’elaboració d’ungüent de plantatge.